2010-07-05

Meddelande från Gatukontoret

Inför gatukontorets arbete med att förstärka pirar och släntförstärkning av norra hamnen kommer markerat område på bifogad flygbild att användas som upplagsplats för sten från olika håll i Malmö som sedan ska användas i renoveringsarbete.

0 comments: