2011-06-21

Lokala regler för kitesurfing vid SurfClub Klagshamn

Representanter för Skånes Kitesurfklubb och SurfClub Klagshamn har nu enats om en fördelning av område och delar av vattnet gällande Klagshamnsudden.

Dessa regler är upprättade i samförstånd och måste respekteras av båda parter.

Tänk också på att länsstyrelsen nu har beslutat att allt vatten från strandlinjen och ut till och med 3-meterskurvan från Klagshamnsudden och ner tom Foteviken är Naturreservat. Dock har man beslutat ge oss surfare dispens inom den markerade ytan som "särskilt vattenområde". Läs hela beslutet här.


Lokala regler för kitesurfing vid SurfClub Klagshamn

Parkering
Parkering sker längst ner på gräsytans östra ände som begränsas av en rödmålad linje, uppställning av fordon i linje med markeringen.

Riggning / Launch
Ytan öster om stenraden är avsedd för riggning och launchning av kites. I och urstigning ur vattnet sker i direkt anslutning till denna yta och öster ut. Vid ostlig vind hänvisas nybörjare till den ”gamla” launch-platsen 200 m österut.

På sjön

Vattenspegeln har en naturlig indelning där kitare uppsöker det grundare plattvattnet österut och vindsurfare håller till utanför klubbområde och västerut. Från vimpeln vidstrandkanten blir det en naturlig linje rakt söderut, i riktning med Ljunghusens vattentorn, som avgränsar dessa zoner. I denna linje står en stenmarkering med vit käpp och blå flagga som markerar slutet söderöver för de båda zonerna. Se bifogad översiktsbild. Försök att i möjligaste mån respektera dessa zoner. Respektive zon kan i undantagsfall nyttjas för transport till/från respektive zon. Detta är särskilt viktigt att respektera när det finns flera eller många utövare på vattnet samtidigt. Tänk på att det är av säkerhetsskäl som kite & vindsurfare bör undvika att segla på samma vattenområde.

Visa extra hänsyn till skolverksamhet på vattnet. Det finns gott om stenar så ta det försiktigt. Vindsurfingklubben har satt upp stenmarkeringar. Under perioden 1/4 till 15/7 håll alltid 500 m avstånd till ön Dynan pga häckande fåglar. Området ingår från och med 2011 i av länstyrelsens beslutade naturreservat med dispens för utövande av kite & vindsurfing se bild nedan - 'särskilt vattenområde'. Det är av yttersta vikt att respektera länstyrelsens område och beslut., läs hela beslutet på länstyrelsens webb.

Väjningsregler
Traditionella sjöfartsregler gäller.

Allmänt
De dagar som SCK arrangerar tävlingar var vänlig att inte segla i tävlingsområdets närhet. Det är allas ansvar att vid behov informera och förklara policyns innebörd för nya eller orutinerade seglare. Var alltid uppmärksam på vad andra seglare gör och försök kontinuerligt analysera hur övriga seglares manövrar kan komma att påverka din segling.

Bommen
Siste man som lämnar området ser till att bommen blir stängd och låst, man vill inte ha in annan trafik som buskör och förstör på området.

Hänsyn och respekt
Visa hänsyn när du kör på grusvägen, kör sakta med omdöme när ni passerar vindsurfarnas område och klubbstuga, det ryker väldigt och sliter på vägen annars. Tänk på att SCKs lokaler och utrustning är till för deras medlemmar, offentliga toaletter finns vid badplatsen. Det är slutligen mycket viktigt att ”ALLA” respekterar och efterlever ovan regler för ett långsiktigt och väl fungerande relation mellan kite- & vindsurfare.

SurfClub Klagshamn / Skånes Kitesurfklubb

Kite- och vindsurfzonLänsstyrelsens
särskilt vattenområde för kite- & vindsurfing

0 comments: