2012-06-12

Stenmarkeringar 2012

Vi har fortsätt med markeringsarbetet, men det finns en del kvar.

Det gäller enstaka stenar som ligger söder om det området som är redan markerad med många dunkar där det är fortfarande 'grunt'. 

Vi rekommenderar att vara försiktig när ni seglar närmare stranden (grunt), speciellt om man seglar med långa freeride fenor.

Vi fortsätter med arbetet så fort vi får möjlighet.

0 comments: