2015-02-27

Per Anderssons Minnesfond, SWE-531 - stödjer unga vindsurfare (stadgar)


Bakgrund
Per Andersson gick bort våren 2007, endast 35 år gammal. Per var en av Sveriges bästa vindsurfare genom tiderna och en av de få som lyckades göra karriär utomlands inom vindsurfingen. För att hedra hans minne skapades en fond 2007 som används årligen för att hjälpa unga lovande vindsurfare. Fondens intäkter består av donationer och den årliga folkrace tävlingen PA Minnesrace.

Förvaltning
Styrelsen i Surfclub Klagshamn ansvarar för att fondens kapital förvaltas och särredovisas i föreningens bokföring.

Ändamål
Fondens ändamål är att ge bidrag till ungdomsaktiviteter och vindsurfingungdomar som på ett gemensamt sätt utvecklar vindsurfingen. Bidrag ges till träningsläger, tävlingsomkostnader och inspirationsbyggande aktiviteter som avser att utveckla vindsurfingen för ungdomar och bjuda in till aktivt deltagande i sporten. 

Utdelning
Utdelning sker med maximalt 10 000 kr per år. Varje ärende behandlas enskilt. Fonden utdelar bidrag en gång om året och ansökan skall inlämnas till styrelsen senast 1 maj. Utdelningen av bidrag beslutas av Surfclub Klagshamns styrelse. 

Ändringar av fondstadgar
Dessa fondstadgar kan endast ändras vid Surfclub Klagshamn årsmöte.

Läs mer om Per på SVF hemsida.

0 comments: