2013-03-01

Dags att betala medlemsavgifter


Som vanligt så är det dags att betala in medlemsavgift och eventuella containerplatser. Plusgironumret har du nedan. Ange ert namn och vad betalningen gäller för. Meddelar gärna om ni har bytt adress eller email. Vänligen uppdaterar oss genom att skicka e-mail till info@surfclubklagshamn.se.

Medlemsavgifter för 2013:
Junior            (under 18år)                        225: -
Senior                                                          425: -
Familj                                                          475: -
Containerplats (normal)                           350: -
Containerplats (extra bred)                     525: -

Betalning oss tillhanda senast den 1:e maj 2013

För er som vill ha en plats i containern kontakta Richard Dahl på  info@surfclubklagshamn.se som sköter hanteringen. För er som ej vill ha den kvar gäller det att ta kontakt med honom så fort som möjligt för att undvika betalningskrav. Vi har även en väntelista. För er som inte vill vara medlem längre be vi att återsända nyckelkortet till klubbens adress.

SURFCLUB KLAGSHAMN
Box 61, 218 24 Bunkeflostrand
Tel. 040-46 86 91
www.surfclubklagshamn.se
E-mail: info@surfclubklagshamn.se
Plusgironummer: 34 30 87-3


0 comments: