2015-04-27

Stenmarkeringar - inte färdigt än

Igår på Kickoffen/Vårstädningen markerade vi rätt mycket av minfältet, men det återstår en massa till.

Man kan summera genom att säga att vi har markerat det yttre djupa som ligger i en linjer från nord till syd, men där det blir grunt på sandrevet finns det mycket markeringar som saknas.

För att vara säker ska ni håller er till det djupa än så länge!

Vänliga hälsningar/ Styrelsen


0 comments: