2016-10-24

Tack alla härliga medlemmar för en gemensam insats på Höststäddagen idag!

Containrarna blev uppfräschade både inne och ute, det dränerades sumpmark och klipptes buskar, rensades ogräs och plockades upp bojar som högtryckstvättades. Ett helt släp fyllt med släp tippades också i Ollebo. Härlig gemenskap och massor av energi förbrukades.

Se även Patriks, Richards och Anders stora haveri och räddningsinsats när klubb-båten skulle tas upp för vinterförvaringen längre ner i inlägget. Släpvagnshjulet vek sig på fel plats vid fel tidpunkt!! Inga skadade men mycket jobb. SCK´s egna räddningstjänst gjorde allt de kunde och det tackar vi dessa tre fantastiska män för. Ett nytt båtsläp står överst på SCK´s önskelista till Tomten.

Nu är klubben riggad för en vinter...och snart är sommaren här igen - Jippi!!

OBS! ALLA STENMARKERINGARNA med bojar är upptagna. Pinnmarkeringarna är kvar. 

Fotograf: Saffra Lendemar
  

  
  

   


0 comments: